Majówka w tropikach 3/05/2019

Szybki urlop w tropikach…?

Z nami wszystko jest możliwe!

Zapraszamy na wycieczkę do Tropical Island, tropikalnego parku rozrywki i wypoczynku w Niemczech, niedaleko Berlina. Park wypoczynku, zwany potocznie „tropikalną wyspą”, mieści się w dawnej hali produkcyjnej sterowców, największym samonośnym hangarze świata.

Hala Tropical Islands ma 360 metrów długości, 210 metrów szerokości, 107 metrów wysokości i łączną pojemność 5,5 milionów metrów sześciennych.

Wewnątrz hali panuje temperatura 26°C, co w połączeniu z wilgotnością powietrza wynoszącą około 64% przyczynia się do ciepłego, „tropikalnego” mikroklimatu. W hali znajduje się największy las tropikalny świata pod dachem z roślinnością tropikalną, a także plaża. Do dyspozycji odwiedzających są baseny, bary i restauracje. Tropikalna wyspa jest otwarta przez całą dobę i przez cały rok.

Cały kompleks podzielony jest na dwa obszary tematyczne – rekreacyjną Strefę Tropikalną i egzotyczną Strefę Saun. Przy wejściu odwiedzający decydują się na bilet tylko do Strefy Tropikalnej lub także do Strefy Saun. Wszystkie pozostałe transakcje, których goście dokonają na terenie Tropical Islands, zapisywane są na opasce chipowej z funkcją kredytową. Przejście z jednej strefy do drugiej jest możliwe za dodatkową, jednorazową dopłatą dzienną. Za dopłatą dostępne są również inne atrakcje – należą do nich pole do minigolfa, atrakcja African Jungle Lift, przelot balonem, show wieczorne oraz kwatery noclegowe na terenie hali. Zjeżdżalnie wodne (w tym najwyższa w Niemczech, 27-metrowa) oraz jacuzzi dostępne są w cenie biletu. Program rozrywkowy obejmuje wielki show wieczorny, mniejsze widowiska w ciągu dnia (varieté, program animacyjny dla dzieci) oraz imprezy dodatkowe.

Na terenie hali stworzono rozmaite obszary tematyczne. Należą do nich:

 • Wioska Tropikalna z obiektami wzorowanymi na budowlach oryginalnych z Tajlandii, Borneo, Samoa i Bali,
 • Las Tropikalny z 50 000 roślin należących do ponad 600 gatunków,
 • Morze Południowe, czyli basen skonstruowany na wzór zatoki w atolu. Długość: 140 metrów, powierzchnia: 4400 metrów kwadratowych, głębokość 1,35 metrów, temperatura wody: 28°C. Na 200-metrowej plaży przygotowanych jest dla gości 850 drewnianych leżaków. W pobliżu znajduje się mała zjeżdżalnia i 3 większe w tym jedna tylko dla dorosłych.
 • Laguna, położona po drugiej stronie wyspy, z jacuzzi, wodospadami i dwiema krótkimi zjeżdżalniami, temp. wody 32°C.
 • Tropino strefa zabaw dla dzieci z basenem z piłeczkami, stołami do ping-ponga czy łódkami sterowanymi radiem.
 • Amazonia część kompleksu położona poza halą. Jedną z jej najpopularniejszych atrakcji jest całoroczna „Dzika rzeka” czyli rynna z ciepłą wodą o wartkim nurcie.

W Strefie Saun i Wellness, która jest największym kompleksem saun w stylu tropikalnym, znajdują się: łaźnia parowa wysadzana kamieniami szlachetnymi, sauna kamienna, sauna drzewna, sauna ziołowa, źródło lodowe i grota mgły, a także sztuczne gejzery oraz prysznice lodowe. Estetyka Strefy Saun nawiązuje do budowli zlokalizowanych w Azji Południowo-Wschodniej, które znalazły się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, jak indyjski zespół grot z Elefanty czy świątynia Angkor Wat.

W obszarze rekreacyjnym, czyli Strefie Tropikalnej, znajdują się: wysoka na 27 metrów wieżowa zjeżdżalnia wodna ze czterema ślizgawkami, kraina zabaw dziecka, pole do minigolfa i wielki basen Morza Południowego z piaszczystą plażą.

Szczegóły do uzyskania pod adresem e-mail: turystyka@dkbus.pl lub numerem telefonu: +48 517 019 352.
Zapraszamy!

Poniżej przedstawiamy regulamin wycieczki.

 

REGULAMIN WYCIECZKI DO TROPICAL ISLAND w dniu 3 maja 2019 r.

 1. POSTANOWIENIA I ZASADY OGÓLNE

 1. Wycieczka do Tropical Island (zwana dalej wycieczką) to wyjazd organizowany przez biuro turystyczne Dkbus Travel sp. z o.o. w dniu 03.05.2019 r.
 2. Udział w imprezie jest płatny i wynosi 100 zł plus koszt biletu wstępu od osoby, tj: Dorośli 29 EUR, Zniżki (dzieci do 14 lat, uczniowie od 15 lat, studenci, osoby z niepełnosprawnością ponad 70%, seniorzy od 65 lat) 23,50 EUR

 3. Promocja dla rodzin z dziećmi(dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia): 2+1 (250 zł + bilety wstępu) 2+2 (300 zł + bilety wstępu) 2+3 (350 zł + bilety wstępu).
 4. Należność 100 zł za udział w wycieczce należy uiścić do dnia 24.04.2019 r. na konto Dkbus Travel sp. Z o.o. ul. Świętokrzyska 9/4, 59-220 Legnica, BGŻ BNP PARIBAS, nr konta: 88 1600 1462 1817 0527 4000 0001.
 5. Należność za bilet wstępu należy uiścić u przedstawiciela Organizatora w autokarze, rano w dniu wyjazdu.
 6. Dla chętnych, w obiekcie Tropical Island – dodatkowo płatne: wieżowa zjeżdżalnia african  jungle lift: 3.50€, przejście do strefy saun 14€. Posiłek w Tropikal Island – od ok. 10,50€.

UWAGA! Należność w EURO musi być wyliczona.

 1. W ramach uiszczonej opłaty (100 zł + bilet wstępu ), Organizator zapewnia: przejazd autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie, opłacenie całodziennego pobytu w kompleksie Tropical Island.
 2. Organizatorem wycieczki jest Dkbus Travel sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 9/4, 59-220 Legnica, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000707018 NIP 691-253-21-78 REGON 368895351 Wysokość Kapitału Zakładowego 5.000 zł (zwany dalej DKBus Travel lub Organizator).
 3. Uczestnikiem wyjazdu może być każda osoba pełnoletnia (zwana dalej uczestnikiem).
 4. W przypadku osoby niepełnoletniej, może ona wziąć udział w wycieczce, pod warunkiem, że towarzyszy jej rodzic lub opiekun prawny, który bierze na siebie odpowiedzialność za opiekę nad nieletnim.
 5. Warunkiem, aby wycieczka doszła do skutku jest uzbieranie się grupy liczącej 40 osób. W przypadku mniejszej ilości chętnych Organizator może najpóźniej 26 kwietnia 2019 r. odwołać wycieczkę, zwracając uiszczoną przez uczestnika wpłatę.
 6. W wycieczce udział może wziąć maksymalnie 59 osób, w tym osoby ze strony Organizatora, dbające o sprawny i bezpieczny przebieg wycieczki.
 7. Ramowy program wycieczki w dn. 3 maja 2019 r. jest następujący (uczestnicy powinni wstawić się 10 minut przed planowanym czasem odjazdu):
 • 6:30 start Legnica (zajezdnia autobusowa, ul. Koskowicka)
 • 7:00 Legnickie Pole (parking pod Muzeum)
 • 10:30 – 20:00 pobyt na Tropikalnej wyspie – czas wolny
 • 20:00 wyjazd z Tropical Island
 • 23:00 powrót do Legnickiego Pola i Legnicy
 1. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 517+019+352, mailowo: turystyka@dkbus.pl lub osobiście w biurze Dkbus Travel sp. z o.o. ul. Nasienna 4, 59-220 Legnica do dnia 24 kwietnia br. Do tego dnia należy również dostarczyć niezbędne dane, tj. pesel, adres zamieszkania oraz numer telefonu uczestnika oraz uiścić opłatę.
 2. W przypadku niedokonania formalności oraz nieuregulowania należności za imprezę w terminie, uczestnik zostanie wykreślony z listy.
 3. Uczestnik, który wycofa się z udziału po dokonaniu wpłaty nie może rościć prawa do zwrotu pieniędzy. Zwrot może nastąpić tylko w przypadku, gdy uczestnik znajdzie inną osobę na swoje miejsce.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, przy rezygnacji z uczestnictwa, może nastąpić zwrot, jednak sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
 5. Powrót do Legnicy oraz Legnickiego Pola planowany jest w późnych godzinach wieczornych.
 6. Za wszelkie szkody powstałe w trakcie imprezy z winy uczestnika odpowiedzialność ponosi on sam.
 7. Zgłoszenie się na imprezę jest jednocześnie traktowane jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiających udział w wycieczce.
 8. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do poleceń Organizatorów.
 2. W czasie przejazdu autokarem uczestnicy nie stwarzają sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podróży m.in. nie przemieszczają się i nie stoją, nie wychylają się przez okna, nie rzucają przedmiotami.
 3. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości.
 4. Każdy uczestnik powinien mieć ubiór dostosowany do warunków pogodowych i charakteru wycieczki.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i regulaminów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w trakcie trwania wycieczki.
 7. Po dotarciu do kompleksu Tropical Island każdy uczestnik dostanie bilet wstępu, po czym każdy spędza czas według indywidualnych potrzeb – ma czas wolny, aż do chwili wieczornej zbiórki. Na prośbę uczestnika udostępniony będzie numer kontaktowy do przedstawicieli Organizatora.
 8. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie należy zgłosić Organizatorom.
 9. Uczestnik powinien informować Organizatorów o sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników.
 10. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać.
 11. Uczestnik powinien bezwzględnie przestrzegać zasad dobrego wychowania.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 13. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników imprezy i innych napotkanych osób.
 14. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować niebezpiecznych sytuacji czy też agresji innych

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zapewnia swobodny dostęp do niniejszego Regulaminu, zamieszczając go na swojej stronie internetowej oraz udostępniając go w swojej siedzibie, a także mając go przy sobie podczas trwania wycieczki.
 4. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, zostanie on zmuszony do opuszczenia wycieczki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy na skutek siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku wpłaty dokonane przez uczestników zostaną zwrócone z uwzględnieniem poniesionych do tego czasu kosztów.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązującego prawa.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Na stronach dkbus.pl wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych.
Prosimy o potwierdzenie, że akceptujesz wykorzystanie ciasteczek.
Możesz też odrzucić wykorzystywanie ciasteczek, ale niestety utrudni to korzystanie z naszego serwisu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie "Polityka Prywatności"